ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5269 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5269
Година: 2023
Съдебен състав: 28
Входящ номер: 20922
Дата на подаване: 5.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.11.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 24.01.2024 г. 09:30 ч. Решено