ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3902 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 3902
Година: 2022
Съдебен състав: 68
Входящ номер: 15987
Дата на подаване: 29.4.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 16.11.2022 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 08.03.2023 г. 10:30 ч. Решено