ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9587 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9587
Година: 2023
Съдебен състав: 5
Входящ номер: 35466
Дата на подаване: 6.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 09.11.2023 г. 11:05 ч. Решено