ДАННИ ЗА ДЕЛО № 450 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 450
Година: 2022
Съдебен състав: 34
Входящ номер: 1652
Дата на подаване: 18.1.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 10.05.2022 г. 15:15 ч. Отложено
Открито 11.10.2022 г. 14:15 ч. Отложено
Открито 31.01.2023 г. 14:15 ч. Отложено
Открито 09.05.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 18.07.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 07.11.2023 г. 15:00 ч. Решено