ДАННИ ЗА ДЕЛО № 12643 / 2019

Обратно в търсене


Номер на дело: 12643
Година: 2019
Съдебен състав: 6
Входящ номер: 33702
Дата на подаване: 7.11.2019 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 14.08.2020 г. 00:00 ч. Спряно
Закрито 12.04.2021 г. 00:00 ч. Възобновено
Открито 20.09.2021 г. 14:45 ч. Отложено
Открито 05.05.2022 г. 00:00 ч. Отменен ход по същество
Открито 17.10.2022 г. 14:00 ч. Отменен ход по същество
Открито 06.02.2023 г. 16:00 ч. Отложено
Открито 03.04.2023 г. 15:50 ч. Решено
Закрито 16.06.2023 г. 00:00 ч. Допълнително решение