ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2646 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 2646
Година: 2021
Съдебен състав: 34
Входящ номер: 9379
Дата на подаване: 18.3.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 25.05.2021 г. 15:15 ч. Отложено
Открито 28.09.2021 г. 14:45 ч. Решено