ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4731 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 4731
Година: 2021
Съдебен състав: X к.с.
Входящ номер: 17039
Дата на подаване: 18.5.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.09.2021 г. 09:40 ч. Решено - решението потвърдено

Ищец Ответник
НИКОЛА ВАСИЛЕВ СТОЕВ чрез МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ГЕТОВ ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН 05 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ