ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7559 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7559
Година: 2023
Съдебен състав: 31
Входящ номер: 29160
Дата на подаване: 7.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 30.10.2023 г. 14:40 ч. Решено