ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7381 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7381
Година: 2023
Съдебен състав: 66
Входящ номер: 28585
Дата на подаване: 1.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.11.2023 г. 11:30 ч. Решено