ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8063 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8063
Година: 2023
Съдебен състав: 26
Входящ номер: 30585
Дата на подаване: 21.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 31.10.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 28.11.2023 г. 11:15 ч. Решено