ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4777 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4777
Година: 2023
Съдебен състав: 48
Входящ номер: 19232
Дата на подаване: 22.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 25.09.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 06.11.2023 г. 09:30 ч. Решено