ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8980 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 8980
Година: 2021
Съдебен състав: 60
Входящ номер: 31164
Дата на подаване: 14.9.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.02.2022 г. 14:10 ч. Отложено
Открито 02.06.2022 г. 13:40 ч. Решено
Закрито 25.09.2023 г. 00:00 ч. Разпореждане по дело
Закрито 24.01.2024 г. 00:00 ч. Допълнително решение