ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9227 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 9227
Година: 2022
Съдебен състав: 26
Входящ номер: 35920
Дата на подаване: 10.10.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 29.11.2022 г. 10:15 ч. Отложено
Открито 16.01.2023 г. 11:30 ч. Отменен ход по същество
Открито 25.07.2023 г. 11:10 ч. Решено