ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5232 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 5232
Година: 2021
Съдебен състав: 5
Входящ номер: 18804
Дата на подаване: 31.5.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 14.10.2021 г. 11:30 ч. Решено

Ищец Ответник
АНЕТА ИЛИЙЧОВА ВЪЛКАНОВА чрез АДВ. ГЕРГАНА ИВАНОВА СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ