ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11712 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 11712
Година: 2022
Съдебен състав: 65
Входящ номер: 46946
Дата на подаване: 23.12.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.03.2023 г. 10:00 ч. Решено