ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2360 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 2360
Година: 2021
Съдебен състав: 74
Входящ номер: 8315
Дата на подаване: 10.3.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.06.2021 г. 14:30 ч. Решено

Ищец Ответник
ЛЕАНДЪР БОРИСОВ ЛИТОВ ДИРЕКТОР НА ТП СОФИЯ НА НОИ