ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8536 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8536
Година: 2023
Съдебен състав: X к.с.
Входящ номер: 31925
Дата на подаване: 4.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.10.2023 г. 09:55 ч. Решено - отменя решението и постановява ново