ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5854 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 5854
Година: 2021
Съдебен състав: ХХІ к.с.
Входящ номер: 20937
Дата на подаване: 15.6.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.10.2021 г. 13:45 ч. Решено - решението потвърдено

Ищец Ответник
СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ