ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4082 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 4082
Година: 2021
Съдебен състав: 68
Входящ номер: 14613
Дата на подаване: 26.4.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.10.2021 г. 10:00 ч. Решено

Ищец Ответник
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ чрез ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ