ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5786 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5786
Година: 2023
Съдебен състав: 56
Входящ номер: 22835
Дата на подаване: 19.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.11.2023 г. 13:10 ч. Решено