ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3820 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 3820
Година: 2022
Съдебен състав: 3
Входящ номер: 15612
Дата на подаване: 27.4.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 05.09.2022 г. 00:00 ч. Спряно
Закрито 26.09.2023 г. 00:00 ч. Възобновено
Открито 04.12.2023 г. 14:30 ч. Пренасрочено
Открито 22.01.2024 г. 14:30 ч. Решено