ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6173 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6173
Година: 2023
Съдебен състав: 56
Входящ номер: 24454
Дата на подаване: 29.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.11.2023 г. 14:30 ч. Решено