ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11953 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 11953
Година: 2023
Съдебен състав: 69
Входящ номер: 45117
Дата на подаване: 14.12.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 26.01.2024 г. 09:30 ч. Решено