ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11286 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 11286
Година: 2023
Съдебен състав: 19
Входящ номер: 42498
Дата на подаване: 27.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.02.2024 г. 10:00 ч. Решено