ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1342 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1342
Година: 2023
Съдебен състав: 17
Входящ номер: 5726
Дата на подаване: 10.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.04.2023 г. 11:15 ч. Решено