ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9152 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 9152
Година: 2022
Съдебен състав: 68
Входящ номер: 35625
Дата на подаване: 7.10.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.03.2023 г. 10:00 ч. Решено

Ищец Ответник
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД АД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СОФИЯ