ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3029 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 3029
Година: 2020
Съдебен състав: 47
Входящ номер: 10435
Дата на подаване: 2.4.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.10.2020 г. 14:05 ч. Отложено
Открито 19.01.2021 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 06.04.2021 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 15.06.2021 г. 13:50 ч. Отложено
Открито 05.10.2021 г. 14:45 ч. Решено

Ищец Ответник
ЕВАР ИНЖЕНЕРИНГ ООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ - ПЕТЪР АНДРЕЕВ чрез ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ПРИ ЦУ НА НАП СОФИЯ