ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9211 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9211
Година: 2023
Съдебен състав: 24
Входящ номер: 34065
Дата на подаване: 27.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 20.12.2023 г. 14:30 ч. Решено