ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6555 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6555
Година: 2023
Съдебен състав: ХІХ к.с.
Входящ номер: 25847
Дата на подаване: 10.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.10.2023 г. 14:20 ч. Решено - решението потвърдено