ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1078 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1078
Година: 2023
Съдебен състав: 26
Входящ номер: 4544
Дата на подаване: 2.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 21.03.2023 г. 11:15 ч. Решено