ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5675 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5675
Година: 2023
Съдебен състав: 40
Входящ номер: 22424
Дата на подаване: 14.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 02.11.2023 г. 13:30 ч. Решено