ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8375 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 8375
Година: 2022
Съдебен състав: 6
Входящ номер: 32576
Дата на подаване: 12.9.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 14.11.2022 г. 15:40 ч. Решено