ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9744 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 9744
Година: 2022
Съдебен състав: 53
Входящ номер: 37984
Дата на подаване: 25.10.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 21.02.2023 г. 09:45 ч. Отложено
Открито 21.03.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 02.05.2023 г. 09:45 ч. Решено
Закрито 15.05.2023 г. 00:00 ч. Решено