ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4811 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 4811
Година: 2021
Съдебен състав: 40
Входящ номер: 17280
Дата на подаване: 19.5.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.09.2021 г. 13:30 ч. Решено

Ищец Ответник
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СО