ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8701 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8701
Година: 2023
Съдебен състав: 31
Входящ номер: 32493
Дата на подаване: 11.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.11.2023 г. 14:10 ч. Решено