ДАННИ ЗА ДЕЛО № 561 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 561
Година: 2023
Съдебен състав: 7
Входящ номер: 2261
Дата на подаване: 19.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 10.04.2023 г. 14:30 ч. Решено