ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7473 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7473
Година: 2023
Съдебен състав: 30
Входящ номер: 28856
Дата на подаване: 3.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.11.2023 г. 14:00 ч. Решено