ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10574 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10574
Година: 2023
Съдебен състав: 28
Входящ номер: 39175
Дата на подаване: 3.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.01.2024 г. 10:45 ч. Решено