ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7756 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7756
Година: 2023
Съдебен състав: 32
Входящ номер: 29736
Дата на подаване: 11.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.11.2023 г. 09:50 ч. Пренасрочено
Открито 15.11.2023 г. 09:50 ч. Решено