ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9827 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 9827
Година: 2022
Съдебен състав: 24
Входящ номер: 38427
Дата на подаване: 27.10.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 29.03.2023 г. 13:30 ч. Пренасрочено
Открито 30.03.2023 г. 13:30 ч. Пренасрочено за по-ранна дата
Открито 10.05.2023 г. 14:30 ч. Пренасрочено
Открито 07.06.2023 г. 14:40 ч. Отложено
Открито 11.10.2023 г. 14:30 ч. Пренасрочено
Открито 08.11.2023 г. 14:30 ч. Решено