ДАННИ ЗА ДЕЛО № 587 / 2024

Обратно в търсене


Номер на дело: 587
Година: 2024
Съдебен състав: ХХІІІ к.с.
Входящ номер: 2189
Дата на подаване: 18.1.2024 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 29.03.2024 г. 13:30 ч. Решено - отменя решението и постановява ново