ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10339 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 10339
Година: 2022
Съдебен състав: 10
Входящ номер: 40978
Дата на подаване: 14.11.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 02.02.2023 г. 11:00 ч. Пренасрочено
Открито 16.02.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 11.05.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 06.07.2023 г. 10:00 ч. Отменен ход по същество
Открито 06.07.2023 г. 10:00 ч. Отменен ход по същество
Открито 28.09.2023 г. 11:40 ч. Решено
Закрито 23.11.2023 г. 00:00 ч. Допълнително решение