ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2795 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2795
Година: 2023
Съдебен състав: 36
Входящ номер: 11560
Дата на подаване: 23.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 28.09.2023 г. 09:20 ч. Решено