ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8297 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8297
Година: 2023
Съдебен състав: 44
Входящ номер: 31288
Дата на подаване: 28.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 29.08.2023 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 14.11.2023 г. 15:50 ч. Решено