ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9072 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 9072
Година: 2022
Съдебен състав: 33
Входящ номер: 35326
Дата на подаване: 5.10.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 05.10.2022 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 09.02.2023 г. 13:30 ч. Решено

Ищец Ответник
ЕТ МЪНКИ ИВАЙЛО МАРИНОВ чрез Ч/З АДВ-КОНСТАНТИН ГРИГОРОВ ПЕРПЕЛИЕВ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА