ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9583 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 9583
Година: 2022
Съдебен състав: ХV к.с.
Входящ номер: 37183
Дата на подаване: 19.10.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.01.2023 г. 13:30 ч. Решено - решението потвърдено
Закрито 16.03.2023 г. 00:00 ч. Решение по дело

Ищец Ответник
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ