ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5495 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5495
Година: 2023
Съдебен състав: 30
Входящ номер: 21302
Дата на подаване: 7.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.09.2023 г. 14:00 ч. Решено