ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7719 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7719
Година: 2023
Съдебен състав: 73
Входящ номер: 28178
Дата на подаване: 28.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.11.2023 г. 09:45 ч. Решено