ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1491 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1491
Година: 2023
Съдебен състав: 46
Входящ номер: 6373
Дата на подаване: 15.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.06.2023 г. 14:00 ч. Решено
Закрито 23.11.2023 г. 00:00 ч. Допълнително решение