ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9205 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9205
Година: 2023
Съдебен състав: ХVІ к.с.
Входящ номер: 34095
Дата на подаване: 27.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.11.2023 г. 10:00 ч. Решено - отменя решението и постановява ново